11/2021 przetarg: Budowa jałownika w Zakrzewie na dz. 357/1

Odsłony: 1486

 

 Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Budowa jałownika w Zakrzewie na dz. 357/1” (11/2011) - termin składania ofert: do dnia 10.02.2021 do g.12.00.

Do pobrania:

  1. SIWZ Budowa jałownika w Zakrzewie na dz. 357/1
  2. Kosztorys zerowy/przedmiar robót  + errata (21.01.2021): WYKAZ ZMIAN DO KOSZTORYSU
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt wykonawczy
  5. Pozwolenie na budowę
  6. Decyzja o warunkach zabudowy
  7. Formularz oferty (.pdf)

UWAGA: Kosztorysy należy traktować jako pomocnicze, a zakres prac należy określić w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze.


 Odpowiedź na zapytanie z 22.01.2021


  Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu „Budowa jałownika w Zakrzewie na dz. 357/1” (11/2011)

cena oferty najniższej: 3.697.750,02 zł netto

cena oferty najwyższej: 5.244.976,57 zł netto

cena oferty wybranej: 3.697.750,02 zł netto

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zdobyła najwyższą ilość punktów (99,50 pkt), gdzie brano pod uwagę: cenę oferty, odroczenie terminu płatności i okres udzielonej gwarancji.

 

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych zadaniach!