1100
Krowy mleczne
3000
Bydło ogółem
250
Owce (matki)
2527
Użytki rolne
2207
Grunty orne

Podstawowym kierunkiem działalności HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. jest prowadzenie hodowli zarodowej bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Spółka prowadzi też hodowlę owiec rasy merynos polski i suffolk.
Produkcja roślinna podporządkowana jest zaspokojeniu potrzeb paszowych.

HISTORIA
HZZ

Czytaj więcej

Firma w obecnym układzie organizacyjnym istnieje od 1993 roku i gospodaruje na terenie
3 gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka w powiecie rawickim.  W jej strukturze istnieją dwa Gospodarstwa: Żołędnica i Golina Wielka.

Kontakt

ŻOŁĘDNICA 41
63-900 RAWICZ
TEL: +48 65 546 67 00
FAX: +48 65 546 67 02