O NAS


Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. jest jedną ze spółek hodowli zwierząt, podlegających Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

Początki działalności sięgają 1950 roku, a pod obecną firmą Spółka istnieje od 1993 roku, gospodarując na terenie powiatu rawickiego (pd-zach Wielkopolska) na obszarze 2,6 tys. ha.

Głównym kierunkiem działalności spółki jest hodowla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej.
Nadrzędnym celem prac hodowlanych jest uzyskanie postępu genetycznego w zakresie cech mlecznych, doskonalenie cech typu i budowy oraz cech funkcjonalnych (zdrowie, rozród).

Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w oparciu o nowoczesne metody doskonalenia, w tym genomową ocenę wartości hodowlanej samic oraz superowulację i przenoszenie zarodków.
Krowy mleczne utrzymywane są w 3 oborach wolnostanowiskowych: Golina Wielka, Kawcze i Zakrzewo.

Spółka prowadzi również hodowlę owiec w oparciu o stado matek ras: merynos polski i suffolk.

Misją Spółki jest udział we wdrażaniu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, którego efektem będzie wzrost jego konkurencyjności, zwłaszcza przez możliwość uzyskania oszczędności nakładów środków produkcji na jednostkę produktu, poprawę jakości uzyskanej produkcji, jak również ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne.