18/2024 przetarg: Rozbudowa i przebudowa hali udojowej i garażu na maszyny wraz z budową zbiorników na: gnojowicę, nieczystości ciekłe, wody popłuczne i mleko

Odsłony: 467

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa hali udojowej i garażu na maszyny wraz z budową zbiorników na: gnojowicę, nieczystości ciekłe, wody popłuczne i mleko” (18/2024) - termin składania ofert: do dnia 20.03.2024 do g.11.00.

 

Do pobrania:

1) Kosztorysy zerowe/przedmiary robót + xls

2) + 3) SIWZ 18/2024 + formularz oferty + projekt umowy (.pdf)

4) .1 + .2 + .3 Plan zagospodarowania działki (PZT) + projekt architektoniczno-budowlany (PAB) + projekt techniczny (PT) - branża budowlana

4) .4 Instalacje sanitarne (IS) - Rysunki i opis - branża instalacyjna

4) .5 Instalacje elektryczne (IE) - Rysunki i opis - branża elektryczna

4) .6 Technologia Dairymaster

4) .7 Warunki zabudowy

5) Pozwolenie na budowę - w trakcie uzyskiwania - 11.03.2024: do pobrania

 

UWAGA: Kosztorysy należy traktować jako pomocnicze, a zakres prac należy określić w oparciu o projekty budowlane oraz projekt technologiczny


 

Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu: „Rozbudowa i przebudowa hali udojowej i garażu na maszyny wraz z budową zbiorników na: gnojowicę, nieczystości ciekłe, wody popłuczne i mleko”

ilość otrzymanych ofert:

cena oferty najniższej: 

cena oferty najwyższej:

cena oferty wybranej: 

Uzasadnienie wyboru:

 

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych zadaniach!