31/2023 przetarg: Adaptacja budynku gospodarczego na jałownik w Zakrzewie na dz. 362/3

Odsłony: 598

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Adaptacja budynku gospodarczego na jałownik w Zakrzewie na dz. 362/3” (31/2023) - termin składania ofert: do dnia 14.04.2023 do g.11.00.

 

Do pobrania:

  1. SIWZ 31/2023 + formularz oferty + projekt umowy (.pdf)
  2. Strona tytułowa + spis treści
  3. Kosztorys zerowy/przedmiar robót (bez wygrodzeń) + wygrodzenia
  4. Plan zagospodarowania działki
  5. Projekt budowlany + instalacja elektryczna i wodociągowa
  6. Pozwolenie na budowę
  7. Pozwolenie konserwatorskie

 

UWAGA: Kosztorysy należy traktować jako pomocnicze, a zakres prac należy określić w oparciu o projekty budowlane


 

Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu „Adaptacja budynku gospodarczego na jałownik w Zakrzewie na dz. 362/3”

ilość otrzymanych ofert: 1

cena oferty najniższej:  1 543 942,79 zł + VAT 

cena oferty najwyższej:

cena oferty wybranej:  1 543 942,79 zł + VAT

Uzasadnienie wyboru: cena oferty poniżej kosztorysu inwestorskiego

 

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych zadaniach!