5/2022 przetarg: Adaptacja b. mieszalni w Golinie Wlk. na magazyn zbożowy – roboty posadzkowe i żelbetowe

Odsłony: 939

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: Adaptacja byłej mieszalni w Golinie Wlk. na magazyn zbożowy – roboty posadzkowe i żelbetowe” - termin składania ofert: do dnia 10.02.2022 do g.12.00.

 

Termin wykonania: od 01.03.2022 r. do 15.04.2022 r.

 

Do pobrania:

Specyfikacja

Formularz ofertowy  - doc

Umowa

Przedmiar

 

 

 

11.02.2022

Wpłynęło ofert: 2

Cena najniższej oferty:  545 182,64 zł

Cena najwyższej oferty: 577 697,61 zł

Wybrany Oferent: 545 182,64 zł