162/2019 dostawa: Ładowarka teleskopowa JCB 541/70

Odsłony: 970

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania „Dostawa ładowarki teleskopowej JCB 541/70”

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa ładowarki teleskopowej JCB 541/70”
 2. Specyfikacja preferowana:
  • Fabrycznie nowa
  • Gwarancja minimum 12 miesięcy
  • Moc silnika ok. 140 KM
  • Skrzynia biegów Powershift ok. 40 km/h
  • Napęd 4x4 z możliwością rozłączenia napędu
  • Udźwig min. 4 t
  • Wysokość podnoszenia ładunku 7 m
  • Amortyzacja ramienia
  • System bezobsługowej zmiany narzędzi z hydraulicznym zabezpieczeniem
  • Funkcja wytrząsania łyżki
  • Stały przepływ z regulacją sekcji hydraulicznej na głowicy teleskopu i luzowanie sekcji
  • Wydajność układu hydraulicznego ok. 140 l/min
  • Trzy zakresy kierowania z blokadą przedniej osi
  • Wentylator wydmuchu chłodnicy automatyczny
  • Centralne smarowanie: cała maszyna plus pogrupowane punkty Q-fit
  • Ogumienie 460/70 R24
  • Kabina: klimatyzowana z ogrzewaniem, radio, siedzenie amortyzowane pneumatycznie
  • Reflektory robocze przednie i tylne na kabinie, lampa ostrzegawcza
  • Widły do palet
  • Szufla z zębami 1 m3
  • Szuflokrokodyl
  • Szufla objętościowa 3 m3
  • Widły do słomy
  • Zaczep pociągowy automatyczny
  • Oświetlenie do jazdy po drogach publicznych, instalacja oświetleniowa zewnętrzna
 3. Uzasadnienie wyboru marki: preferujemy ładowarkę marki JCB, ponieważ przedsiębiorstwo aktualnie posiada trzy ładowarki tej marki. Istnieje ułatwione zapotrzebowanie na części zamienne z uwagi na ich unifikację. Osprzętu używany podczas różnego rodzaju prac ładowarkami tej marki jest kompatybilny.
 4. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.04.2020 r.
 5. Miejsce realizacji: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta powinna zawierać informacje:
  • parametry maszyny
  • cenę netto w PLN
  • warunki płatności - w tym termin płatności FV
  • warunki gwarancji na maszynę (ewentualne warunki przedłużenia gwarancji)
  • odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • czas reakcji serwisu (preferowany do 24 h) i koszt dojazdu serwisu
  • bezpłatny transport i użytkowanie maszyny zastępczej w czasie napraw gwarancyjnych
  • szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji
 1. Oferty należy składać do dnia 31.01.2020 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego i posiadać oznaczenie:oferta na dostawę ładowarki teleskopowej JCB 541/70 oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 65)5466707 (Agronom)