hodowla owiec

Główny Specjalista ds. produkcji zwierzęcej:
 inż. Grzegorz Martyn - tel. (+48 65) 546 67 08. • (+48) 693 113 430

Zarodowa hodowla owiec została wprowadzona w 1976 roku. Na suchym, piaszczystym terenie folwarku Wydartowo II, zbudowano owczarnię na 1.800 matek z przychówkiem. Owce zakupiono z ośrodków hodowlanych HZZ oraz PGR Pudliszki. Łącznie zakupiono 1.663 matki. Materiał hodowlany sprowadzony z różnych owczarni był dość mocno zróżnicowany. W wyniku konsultacji z OSHZ w Poznaniu oraz Instytutem Zootechniki, jako kierunek hodowlany przyjęto typ mięsny. Duże zróżnicowanie stada umożliwiło skuteczną selekcję w kierunku użytkowości mięsnej, a także plennej.

Decyzją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie z dnia 19 kwietnia 1983, owczarnia w Wydartowie II została uznana jako centrum hodowlane w kierunku mięsnym. Program centrum opracował i kierował nim prof. dr Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Umiejętnie prowadzony dobór i selekcja w następnych latach, przyniosły bardzo dobre wyniki. Owczarnia już w krótkim czasie znalazła się wśród najlepszych w kraju, dostarczając na rynek dużo materiału hodowlanego.

Na wystawach regionalnych i krajowych, owce pochodzące z Wydartowa zawsze należą do najlepszych.

I tak na przykład w 1987 roku na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, stawka 5 szt. maciorek uzyskała I miejsce i złoty medal. Indywidualnie uzyskano 5 pierwszych lokat.

Na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych, nasze owce wielokrotnie uzyskiwały tytuły championów :

Doskonalenie hodowlane owiec prowadzi do uzyskiwania coraz lepszych wyników produkcyjnych.

Wskaźniki hodowlane (owce-matki za 2003r.) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie Ilość Płodność
w %
Plenność Odchów jagniąt
w %
Użytkowość
rozpłodowa
Merynos polski (MP) 108 89,8 1,32 92,4 124
Merynos polski plenny (MPp) 110 92,1 1,58 93,0 133
MP x Charollaise 206 95,5 1,41 93,0 116
MP x (Charollaise x MP) 104 91,0 1,28 96,0 112
Charollaise 230 84,1 1,54 81,5 106
Suffolk 127 92,5 1,52 83,1 112

do góry strony
           Hodowla Zarodowa Zwierząt HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.
          tel: +48 65 546 67 00 i 01 • fax: +48 65 546 67 02
Żołędnica 41, 63-911 Rawicz 3
e-mail: info@zolednica.pl