hodowla owiec

Główny Hodowca - kier. ds. produkcji zwierzęcej
mgr inż. Marcin Maślanka - tel. (65) 546 67 08  •  693 113 014


Zarodowa hodowla owiec została wprowadzona w 1976 roku. Na suchym, piaszczystym terenie folwarku Wydartowo II, zbudowano owczarnię na 1.800 matek z przychówkiem. Owce zakupiono z ośrodków hodowlanych HZZ oraz PGR Pudliszki. Łącznie zakupiono 1.663 matki. Materiał hodowlany sprowadzony z różnych owczarni był dość mocno zróżnicowany. W wyniku konsultacji z OSHZ w Poznaniu oraz Instytutem Zootechniki, jako kierunek hodowlany przyjęto typ mięsny. Duże zróżnicowanie stada umożliwiło skuteczną selekcję w kierunku użytkowości mięsnej, a także plennej.

Decyzją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie z dnia 19 kwietnia 1983, owczarnia w Wydartowie II została uznana jako centrum hodowlane w kierunku mięsnym. Program centrum opracował i kierował nim prof. dr Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Umiejętnie prowadzony dobór i selekcja w następnych latach, przyniosły bardzo dobre wyniki. Owczarnia już w krótkim czasie znalazła się wśród najlepszych w kraju, dostarczając na rynek dużo materiału hodowlanego.

Na wystawach regionalnych i krajowych, owce pochodzące z Wydartowa zawsze należą do najlepszych. Na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych, nasze owce wielokrotnie uzyskiwały tytuły championów :

Doskonalenie hodowlane owiec prowadzi do uzyskiwania coraz lepszych wyników produkcyjnych.

Wskaźniki hodowlane (owce-matki za 2013 r.) :

Wyszczególnienie Maciorki kryte M-c stanówki
Maciorki wykocone
M-c wykotu
 Jagnięta urodzone
Jagnieta odchowane
Merynos polski 144
XI-XII
132
III-IV
 182 172
Suffolk 39
XI-XII 34
III-IV  42 40
Charollaise 20
XI-XII 9
III-IV  10 10
Razem
189
XI-XII 165
III-IV  234 222

do góry strony