zapytania

27/2019 Sprzedaż folwarku w Konarzewie

Odsłony: 2633

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.
Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 67 00
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
folwarku w Konarzewie, dz. 21/14, gm. Rawicz

Czytaj więcej...

120/2018 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019

Odsłony: 2441

Zarząd Spółki Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o. o. z siedzibą w: Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 67 00, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Czytaj więcej...