62/2018 odbiór: ODPADY

Odsłony: 2104

Zapraszamy do złożenia oferty odbioru: ODPADY

 Termin składania ofert : do dnia 11.06.2018 do g.12 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "62/2018 odbiór ODPADY"


I. Podmiot: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów wytwarzanych w spółce, wymienionych w załączniku, z lokalizacji:
 • 63-900: Żołędnica nr 41 (siedziba), nr 42 (gosp.)
 • 63-910: Zakrzewo nr 58 (ferma), nr 53 (warsztat)
 • 63-940: Kawcze nr 62 (gosp.), Golina Wlk nr 80 (gosp.), Wydartowo II (gosp.)
 1. Mile widziane oferty kompleksowe. Dopuszczalne oferty tylko na grupy odpadów.
 2. Karty przekazania odpadu muszą być wystawiane z chwilą odbioru odpadu.
 3. Podmiot składający ofertę musi być kwalifikowanym odbiorcą odpadów i posiadać stosowne pozwolenia do wykonania przedmiotu umowy, wydane przez właściwe urzędy i jednostki samorządowe. Odbiorca przedstawi w/w dokumenty na każde żądanie oraz niezwłocznie i bez wezwania powiadomi Wytwórcę o ewentualnych zmianach w tym zakresie.
 4. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa na odbiór odpadów. Wzór umowy stanowi załącznik.
 5. Strony umowy mogą proponować dokonanie zmian w cenniku w formie pisemnej, z zachowaniem okresu karencyjnego.
 6. Gotowość Oferenta do odbioru odpadów – od 06/2018
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12.00.
 2. Oferta musi zawierać cenę za dany odpad (wymienione w załączniku) oraz ewentualny opis współpracy.
 3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta na odbiór odpadów”.
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „oferta na odbiór odpadów” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 11.06.2018 r. godz. ”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxem (65 546 67 02)
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kontakt w sprawie: 655766709, hzz(at)zolednica.pl.

 

1) OGŁOSZENIE     2) PROJEKT UMOWY wraz z załącznikami

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "ODPADY".