56/2024 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH

Odsłony: 118

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nasion JĘCZMIENIA oz.

LP

1

2

3

4

56/2024 Nasiona zbóż oz. (Jęczmień oz.)

Nasiona jęczmienia oz. Sandra C1

Nasiona jęczmienia oz. KWS Infinity C1

Nasiona jęczmienia oz. Valhalla C1

Nasiona jęczmienia oz. Aleksandra C1

ilość

/DAP

j.m.

kg

kg

kg

kg

ogółem

3000

4500

3000

3000

w tym do

3000

4500

3000

3000

magazyn

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

dostawa do dnia

02.09.2024

02.09.2024

02.09.2024

02.09.2024

CENA NETTO zł/1 jm

Wlk. OPAKOWANIA

Big bag

Big bag

Big bag

Big bag

UWAGI / INNE

Zaprawione Sistiva 333FS 1l/t + Kinto Plus 1,5l/t

Zaprawione Sistiva 333FS 1l/t + Kinto Plus 1,5l/t

Zaprawione Sistiva 333FS 1l/t + Kinto Plus 1,5l/t

Zaprawione Sistiva 333FS 1l/t + Kinto Plus 1,5l/t

 

  1. Prosimy nie tworzyć ofert w PDF/JPEG i nie przysyłać propozycji odmian nasion innych niż zawarte w tabeli
  2. Termin składania ofert – do 12.07.2024, g.10
  3. DAP Magazyny HZZ „Żołędnica”: Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113420, Zolędnica 42, 63-900 Rawicz 693 113 432
  4. Termin płatności FV: 30 dni
  5. Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)
  6. Merytorycznie – Agronom 605 456 524
  7. Termin związania ofertą wynosi min. 3 dni robocze od zakończenia ich przyjmowania.
  8. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
  1. Z  Oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa 
  2. Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy – najpóźniej wraz z FV - jest warunkiem płatności FV.

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".