55/2024 dostawa: Nasiona lucerny i poplonów

Odsłony: 107

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw: Nasiona lucerny i poplonów 

LP

1

2

3

55/2024  Nasiona lucerny i poplonów

Lucerna siewna  Mas Alfa Duo 4

Mieszanka traw i motylkowych

Mieszanka poplonowa

(Big-bag)

ilość

/DAP

j.m.

kg

kg

kg

ogółem

1250

5000

5300

w tym do

1250

-

5000

-

1800

3500

magazyn

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

dostawa do dnia

19.07.2024

19.07.2024

31.07.2024

CENA NETTO zł/1 jm

     

Wlk. OPAKOWANIA

a25kg

Big bag

Big bag

UWAGI / INNE

 

Życica wielokwiatowa westerwoldzka 60%, życica wielokwiatowa 35%,

koniczyna łąkowa 5%

Owies szorstki (33%-6,5kg)

Wyka jara (33%-6,5kg)

Facelia błękitna (20%-4kg)

(mątwikobójcza)

Gorczyca biała (14%-3kg)

(mątwikobójcza)

Norma wysiewu 20kg/ha

 

1) Termin dostawy: tabela  – DAP HZZ „Żołędnica” (Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać @ do dnia 08.07.2024 r. do g. 11.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524               

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 3 dni od daty przyjmowania ofert                        

7) Dopuszczalne oferty częściowe

8) Zastrzegamy prawo do swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

9) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)

10) Wymagana osobna FV na każdy z 2 magazynów

 
Umowa K-S wzór
DOC    

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "Nasiona motylkowe".