61/2018 dostawa: NASIONA LUCERNY

Odsłony: 1401

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA LUCERNY

Termin składania ofert : do dnia 05.06.2018 (wt.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 61/2018 NASIONA LUCERNY

Ilość i franco:  - Żołędnica 42, 63-900 Rawicz

1) odm. PERFECTA - 350 kg

2) odm. ALEXIS - 350 kg (możliwe inne odm. Barenbrug)

3) odm. GALAXIE MAX - 38 jednostek

1) Termin dostawy: do dnia 30.06.2018 r. – franco HZZ „Żołędnica” (Żołędnica 42, 63-900 Rawicz)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524               

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 7 dni od daty przyjmowania ofert                        

7) Dopuszczalne oferty częściowe + możliwe produkty zamienne - jeśli w ostatnich kolumnach brak znaku „X”

8) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

9) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)


Umowa K-S DOC     pdf

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NASIONA LUCERNA".