41/2024 dostawa: nawozy dolistne

Odsłony: 147

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NAWOZY DOLISTNE

Termin składania ofert : do dnia 06.06.2024 do g.10 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "41/2024 dolistne"

Merytorycznie: Agronom 605456524
 
Termin dostawy i Franco: magazyny HZZ
 

41/2024

1

2

3

Burak

Plus

Adob ZN IDHA

Bor

150g/l

ilość

DAP

j.m.

kg

kg

L

ogółem

1200

690

960

w tym do

700

500

180

510

360

600

 

magazyn

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

GW

ŻOŁ

dostawa do dnia

10.06.2024

10.06.2024

10.06.2024

CENA NETTO zł/1 jm

     

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "nawozy dolistne".