30/2024 przetarg: Dostawa spycha do formowania pryzm z kiszonką

Odsłony: 237

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM na zadanie (30/2024)

Dostawa spycha do formowania pryzm z kiszonką

 I. Zapytujacy: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.65)5466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, KRS0000064220, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Dworeckiego i Wiceprezesa Zarządu Czesława Fedyka

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania oraz zastrzega sobie prawo do swobodnego i niejawnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 2. Ogłoszenie będzie emitowane na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA i PRZETARGI

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spycha do formowania pryzm z kiszonką
 • fabrycznie nowy
 • szerokość robocza ok. 3 m
 • mocowanie na przedni TUZ do ciągnika
 • ściana przesuwna do opróżniania wideł
 • sterowanie ściany jedną sekcją hydrauliczną
 • widły spycha wyposażone w zęby o podwyższonej wytrzymałości
 1. Miejsce realizacji: Żołędnica 41, 63-900 Rawicz
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 30.04.2024 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2 i musi ona zawierać: cenę (PLN) i warunki płatności (przedpłata, odroczenie terminu w dniach, ew. raty), specyfikację przedmiotu oferty, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, datę dostawy przedmiotu zamówienia
 2. Oferty należy składać do dnia 22.04.2024 r. do g. 11.00.
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - temat: „30/2024 Dostawa spycha
 4. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymane oferty nie będą spełniały wymogów.
 5. Termin związania ofertą wynosi 7 dni, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. Inne informacje:

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Osoba do kontaktu: Agronom 605456524, hzz(at)zolednica.pl