75/2023 Usluga zbioru buraków cukrowych

Odsłony: 392

 

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę zbioru buraków cukrowych:

  • Termin wykonania usługi: III dekada września 2023 do III dekady listopada 2023 – do uzgodnienia
  • Miejsce wykonania usługi: teren Spółki (usługa będzie obejmować zbiór buraków cukrowych wraz z usypaniem pryzmy w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu)
  • Areał: 245 ha
  • Paliwo po stronie Usługodawcy lub Usługobiorcy – zaznaczyć w ofercie
  • Nalezy podać: marka, typ, rok prod. maszyny
  • Oferty należy przesyłać (mail) do dnia 14.08.2023 r. do godz. 11.00 - z tematem 75/2023
  • Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury    
  • Termin związania ofertą – 7 dni od terminu przyjmowania ofert
  • Merytorycznie – Agronom 605 456 524
  • Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawarta zostanie umowa (projekt)

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "zbiór buraków".