51/2018 dostawa: 2x25 t śruty sojowej nonGMO

Odsłony: 1382

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw 2x25 t śruty sojowej nonGMO 46% (jeśli inna zawartośc białka - prosimy wskazać %)

Termin składania ofert : do dnia 4.05.2018 do g.15.00 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila "51/2018 śruta sojowa"

j.m.: luz

Ilość i franco:  GMP+

  1. 1x25 t – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawa do 15.05.2018 (693113430)
  2. 1x25 t – Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka – dostawa do 11.05.2018 (693113426)

Kontakt merytoryczny: 693 113 014.

Inne: 1) z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

3) z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta sojowa nonGMO".