3/2023 dostawa: Taksówka mleczna

Odsłony: 645

 

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:

Taksówka mleczna typu URBAN TAXI MILK, poj. 150 L, napęd, grzałka.

W ofercie należy zawrzeć: cenę w PLN + koszt dostawy, warunki płatności (w tym termin płatności FV),

warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.

Dostawa: Kawcze 68B, 63-940 Bojanowo

Termin realizacji: preferowany do 03.02.2023 r.

Na oferty (hzz @ zolednica.pl) oczekujemy do dnia 17.01.2023 g.11