123/2022 dostawa: NASIONA KUKURYDZY

Odsłony: 783

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA KUKURYDZY

Termin składania ofert : do dnia 25.11.2022 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila 123/2022 NASIONA KUKURYDZY

 Screenshot 17
 
UMOWA K-S doc

 

1) Termin dostawy: do 15.03.2023  – franco HZZ „Żołędnica” (Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania FV

3) Oferty należy przesyłać do dnia 25.11.2022 r. do godz. 11.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524

5) Należy podać ceny netto z zaprawą standardową lub/i z zaprawą KORIT dla 1 js nasion

6) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

7) Należy podawać cenę za 1 js, z uwzględnieniem ew. dodanych gratisów

(np. gdy zamawiamy 20 js po 100 zł/js, a w tym są np. 2 js gratis - zatem dostawa= 20, a płacimy za 18 – wtedy: 18x100 =1800+2x0 =1800 /20 = 1js = 90,00

8) Termin związania ofertą - do 02.12.2022

9) Dopuszczalne oferty częściowe

10) Zastrzegamy prawo do swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

11) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S.(zal.)

12) Odpowiedź @ poprzez „RE”: z zachowaniem numeru TEMATU (istotne)

13) W razie problemów z serwerem pocztowym (dla „.com”) zolednica @ wp.pl

 
 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona kukurydzy".