102/2022 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH

Odsłony: 616

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASION ZBÓŻ OZIMYCH

 Screenshot 971

 

Termin składania ofert – do 02.09.2022, g. 15 - hzz(at)zolednica.pl - z tematem "102/2022 NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH"

Prosimy nie tworzyć ofert w PDF i nie przesyłać ofert na inne odmiany nasion, niż zawarte w tabeli

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo, Żołednica 42, 63-900 Rawicz

Termin płatności FV : 30 dni.

Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)

Merytorycznie – Agronom 605 456 524

Termin związania ofertą wynosi min. 72 godziny (dni robocze), a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.

Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami,unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik)

Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV

WAŻNE: koniecznie osobna FV na każdą z ww. lokalizacji: Golina Wlk./Żołędnica

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".