84/2022 dostawa: NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Odsłony: 252

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Screenshot 903

  1. Termin składania ofert – do 26.07.2022 g.10
  2. Dopuszczalne oferty częściowe – ale niedopuszczalne oferty na inne odmiany
  3. Cena w wierszu 3 winna uwzględniać wszelkie rabaty
  4. Dostawa do HZZ: do dnia 10.08.2021 r.
  5. FCA Magazyn HZZ „Żołędnica”: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz
  6. Termin płatności FV: 30 dni
  7. Preferowana zaprawa insektycydowa
  8. Termin związania ofertą wynosi min. 2 dni robocze, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.
  9. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
  1. Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty podpisana będzie umowa (załącznik)
  2. Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.
  3. Wymagana osobna FV na każdy z magazynów.

 


 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona rzepaku".