42/2018 dostawa: PIASEK KOPALNIANY NA PODSYPKĘ

Odsłony: 1394

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy PIASEK KOPALNIANY NA PODSYPKĘ - ok. 500 m3 (+/- 15%)

Termin składania ofert : do dnia 13.04.2018 - do g.10 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "42/2018 PIASEK"

Franco: ZAKRZEWO 58, 63-910 MIEJSKA GÓRKA

Termin dostaw: od 24.04.2018 (harmonogram do uzgodnienia)

Waga: Żołędnica 42 (1 km od miejsca dostawy)

W ofercie należy podać: nazwę Oferenta, adres, telefon kontaktowy, cenę netto za 1 m3 piasku (1m3 = 1,5-1,6 t) wraz z transportem, wymiary przestrzeni ładunkowej pojazdu.

 


 

Najlepsza oferta: 19,00 zł/t (ok. 30,40 zl/m3)