59/2022 dostawa: PIASEK KOPALNIANY

Odsłony: 663

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy PIASEK KOPALNIANY - 300 t

 

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2022 - do g.11 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "59/2022 PIASEK"

Franco: ZAKRZEWO 58, 63-910 MIEJSKA GÓRKA

Termin dostaw: prefferowany do 03.06.2022 (harmonogram do uzgodnienia)

Waga: Żołędnica 42 (1 km od miejsca dostawy)

W ofercie należy podać: nazwę Oferenta, adres, telefon kontaktowy, cenę netto za 1 m3 piasku (1m3 = 1,5-1,6 t) wraz z transportem, wymiary przestrzeni ładunkowej pojazdu.