38/2018 dostawa: MACIERZ DYSKOWA

Odsłony: 2131

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy MACIERZY DYSKOWEJ QNAP

Termin składania ofert : do dnia 16.04.2018 (pon.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "38/2018 Macierz QNAP"

Franco: Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

Termin dostawy: do 30.04.2018 r.

1) SPECYFIKACJA

2) USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI (IV2018)

Oferujący przekaże kupującemu towar kompletny wraz z wyposażeniem, tj. kable, instrukcje, śrubki do montażu dysków 3,5" i 2,5", itd.
Oferujący jest zobowiązany dobrać sprzęt w taki sposób, aby zapewnić spełnienie wyszczególnionych wymagań i gwarantować jego bezawaryjną pracę w okresie gwarancji. W przypadku awarii dowolnego podzespołu oferent jest zobowiązany na własny koszt odebrać od kupującego niesprawny element celem naprawy/wymiany i zwrócić go kupującemu w pełni sprawnym. Dotyczy to okresu 24 miesięcy na urządzenie i min. 60 miesięcy na dyski.
 

 Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za 17.688,21 zł netto