36/2022 dostawa: NAWOZY N

Odsłony: 470

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NAWOZY

Mocznik 46% - otoczkowany - 48 t - BB a'500 kg

1) Termin dostawy:  III-IV/2022 r. – franco HZZ „Żołędnica” Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury

3) Oferty należy przesyłać do dnia 02.03.2022 r. do godz. 11.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 1 dni od daty przyjmowania ofert                    

7) Dopuszczalne oferty częściowe

 

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "NAWOZY".