23/2022 usługa: Omłot rzepaku i zbóż (ok. 200 ha)

Odsłony: 598

 

Zapraszamy do złożenia oferty: wykonanie omłotu rzepaku i zbóż (ok. 200 ha)

 

Termin składania ofert : do dnia 24.02.2022 do g.10 - hzz(at)zolednica.pl z tematem "23/2022 usługa omłotu" 

Termin związania ofertą - do 01.03.2022

Paliwo do wykonania usługi – po stronie HZZ „Żołędnica”

Kombajn o szer. rob.. min. 6 m z wytrząsaczami

Usługa bez szarpania słomy, ale z rozrzutnikiem plew

Prośba o podanie modelu i roku produkcji kombajnu

Omłot odbywać się będzie wraz z 3 kombajnami HZZ „Żołędnica”

Termin usługi do uzgodnienia (lipiec/sierpień)

Merytorycznie – Agronom 605 456 524

Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawarta zostanie umowa