35/2018 dostawa: NASIONA SOI odm. ABELINA

Odsłony: 1435

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA SOI odm. ABELINA

Termin składania ofert : do dnia 29.02.2018 (czw.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 35/2018 NASIONA SOI

Ilość i franco:  18 jednostek - Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawa do dnia 10.04.2018

 

1) Termin dostawy: do dnia 10.04.2018 r. – franco HZZ „Żołędnica”

(ŻOŁ = Żołędnica 42, 63-900 Rawicz, GW = Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo)

2) Termin płatności min. 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać do dnia 29.03.2018 r. do godz. 12.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524               

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 10 dni od daty przyjmowania ofert                        

7) Niedopuszczalne oferty częściowe i wariantowe.

8) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

9) Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

Umowa K-S DOC     pdf

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NASIONA SOI".