6/2022 przetarg: Adaptacja b. mieszalni w Golinie Wlk. na magazyn zbożowy – roboty dekarskie

Odsłony: 1113

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: Adaptacja byłej mieszalni w Golinie Wlk. na magazyn zbożowy – roboty dekarskie” - termin składania ofert: do dnia 10.02.2022 do g.12.00.

 

Termin wykonania: od 01.04.2022 r. do 13.05.2022 r.

 

Do pobrania:

Specyfikacja

Formularz ofertowy - doc

Umowa

Przedmiar

 

 

 

 

11.02.2022

Wpłynęło ofert: 6

Cena najniższej oferty:  102 000,00 zł

Cena najwyższej oferty: 138 108,86 zł

Wybrany Oferent: 102 000,00 zł