4/2022 przetarg: Budowa silosu w Zakrzewie na dz. 357/1

Odsłony: 954

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Budowa silosu w Zakrzewie na dz. 357/1” (4/2022) - termin składania ofert: do dnia 10.02.2022 do g.12.00.

 

Termin wykonania: od 19.04.2022 r. do 22.07.2022 r.

 

Do pobrania:

Specyfikacja

Formularz ofertowy - doc

Umowa

Przedmiar

Mapa/rzut/przekroje

 

 

11.02.2022

Wpłynęło ofert: 2

Cena najniższej oferty:  1 215 132,94 zł

Cena najwyższej oferty: 1 308 931,37 zł

Wybrany Oferent: 1 215 132,94 zł