137/2021 dostawa: Ładowarka teleskopowa Manitou

Odsłony: 597

SPECYFIKACJA do zapytania 137/2021
„Dostawa ładowarki teleskopowej Manitou MLT 625-75”

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zapytanie odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji:
1. Nazwa zapytania: „Dostawa ładowarki teleskopowej Manitou MLT 625-75”
2. Specyfikacja preferowana:
• Fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa Manitou MLT 625-75 (lub podobna)
• Silnik Kubota 75 KM Stage V DPF (lub podobny)
• Udźwig ok. 2.500 kg
• Wysokość podnoszenia ok. 5,90 m
• Maszyna o wymiarach ok. szer. 1.83 m x wys. 2,00 m x dł. 3,90 m
• Opony 12.0-18 12 PR, felga 18”
• Skrzynia biegów hydrostatyczna H 2/2
• Pompa zębata o wydajności ok. 86 l/min. 235 bar
• Kabina kompletna z ogrzewaniem i klimatyzacją
• Wentylator zwrotny
• Fotel pneumatyczny
• System ECS (Easy Connect System)
• Wielofunkcyjny joystick JSM z rewersem
• Widły do palet PFB
• Zaczep tylny
• Gniazdo prądowe
+ Opcjonalne wyposażenie:
• Łyżko–krokodyl Manitou CBG o szer. ok. 1850 mm (wycenić w ofercie)
• Łyżka do zboża Manitou CBA o poj. ok. 1500 L, szer. 2050 mm (wycenić w ofercie)
• Spychacz z lemieszem gumowym o szer. ok. 1850 mm (wycenić w ofercie)
3. Uzasadnienie wyboru marki: preferujemy ładowarkę marki MANITOU, ponieważ przedsiębiorstwo posiada ładowarki tej marki, co przekłada się na ułatwione zapotrzebowanie na części zamienne z uwagi na ich unifikację, a osprzęt używany podczas różnego rodzaju prac ładowarkami tej marki jest kompatybilny).
4. Termin preferowany dostawy przedmiotu zapytania: do 14.02.2022 r. / do uzgodnienia
5. Miejsce realizacji: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
2. Oferta powinna zawierać informacje:
• parametry maszyny
• cenę netto w PLN
• warunki płatności - w tym termin płatności FV
• warunki gwarancji na maszynę (ewentualne warunki przedłużenia gwarancji)
• odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• czas reakcji serwisu (preferowany do 24 h) i koszt dojazdu serwisu
• bezpłatny transport i użytkowanie maszyny zastępczej w czasie napraw gwarancyjnych
• szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji
3. Oferty należy składać do dnia 11.01.2022 r. do godz. 11.00
4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
koperta zewnętrzna adresowana do Zamawiającego
koperta wewnętrzna adresowana do Zamawiającego z oznaczeniem: „Oferta na dostawę ładowarki teleskopowej Manitou MLT 625-75” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 11.01.2022 r. godz. 11”
5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).

V. Inne warunki przetargu
1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 693113428.