94/2020 dostawa: SŁOMA ZBOŻOWA

Odsłony: 1037

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw: SŁOMA ZBOŻOWA ze zbiorów 2021 r, prasowana (kostka/balot), oferta z ceną za 1 t słomy wraz z transportem (preferowane) lub bez, słoma sucha <15%.

 

Termin składania ofert : 08-09 / 2021 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 94/2021 SŁOMA

(z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany, a szczególnie skrócenia, jeśli otrzymamy oferty wymagające podjęcia decyzji przed ww terminem)

Ilość i franco: ok. 600 t, powiat rawicki - dopuszczalne oferty częściowe

  • GolinaWielka 80m 63-940 Bojanowo
  • Kawcze 67, 63-940 Bojanowo
  • Zakrzewo 58, 63-910 Miejsla Górka
Termin dostawy: VIII/IX 2021

Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty przed upływem terminu składania ofert, dalszej negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)
Umowa K-S DOC    

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SŁOMA".