87/2021 dostawa: NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Odsłony: 220

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Screenshot 358

 1. Termin składania ofert – do 04.08.2021 g. 11 >>> g. 14
 2. Dopuszczalne oferty częściowe.
 3. Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty
 4. Dostawa do HZZ: do dnia 31.07.2020 r.
 5. Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432
 6. Termin płatności FV : 30 dni
 7. Preferowana zaprawa insektycydowa
 8. Termin związania ofertą wynosi min. 3 dni robocze, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.
 9. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami,unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 10. Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa
 11. Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.
 12. Osobna FV na każdy z magazynów.

 


 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona rzepaku".