84/2021 dostawa: MŁÓTO BROWARNIANE suche 24 t

Odsłony: 875
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: MŁÓTO BROWARNIANE suche

 

Termin składania ofert : do dnia 20.07.2021 do g.10 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "84/2021 MŁÓTO suche" - wymagane podanie % bialka + certyfikat pochodzenia

opakowanie: luz

Dostawa do dnia: 03.08.2021

Franco: Magazyny HZZ „Żołędnica”:

1) 24 t - Kawcze 68, 63-940 Bojanowo

Termin płatności FV: preferowany 30 dni

Kontakt merytoryczny – Gł. Hodowca 693113014

Prośba o załączanie certyfikatu poświadczającego pochodzenie oraz parametry produktu

 Inne: 1) z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE. 

Podpisana umowa - w 2 egz. musi być dostarczona wraz z FV.

Z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

 
 
 
 
 
Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "MŁÓTO suche".