66/2021 dostawa: PROPAN

Odsłony: 823

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: PROPAN

 Termin składania ofert : do dnia 23.06.2021 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "65/2021 dostawa Propan"

ZAPYTANIE CENOWE O DOSTAWY GAZU DLA SUSZARNI w GOLINIE WIELKIEJ

I. Podmiot zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu na potrzeby suszarni, o parametrach jak poniżej:
 • nazwa wyrobu: CN:271112 - gaz PROPAN
 • przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy: art. 32 ust 1 pkt 3 gaz płynny zwolniony ze względu na przeznaczenie
 • miejsce dostaw: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 • spółka nie posiada własnych zbiorników podziemnych na gaz – Oferent musi zaproponować ich dzierżawę, montaż oraz konserwację (w tym przeglądy).
 • Oferent musi wyrazić zgodę na dostosowanie dostaw gazu w ilości zależnej od warunków pogodowych w danym roku
 • Oferent musi przedstawić sposób obliczania ceny gazu propan – preferowane w oparciu o kurs z https://www.e-petrol.pl/notowania/lpg/ceny-granica
 • Oferent musi dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • zużycie gazu propan w ostatnich 5 latach wynosiło: od 10 do 200 tys. L (średnio ok. 110 tys. L).
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.07.2021 do 31.12.2021 r. z mozliwością przedłużenia współpracy

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23.06.2021 r. do godz. 11.00.

2. Oferta musi zawierać cenę za 1L gazu wyliczoną na dzień 14.06.2021 r., koszt montażu, koszt dzierżawy oraz konserwacji (w tym przeglądów) podziemnych zbiorników na gaz.

3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

V. Inne warunki

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
2. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak, 605456524, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "Propan".