51/2021 dostawa: ZAKISZACZE

Odsłony: 519

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ZAKISZACZE

Termin składania ofert : do dnia 05.05.2021 - do g.13 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "51/2021 ZAKISZACZE"

Screenshot 217

Prośba o podanie ceny środka zakiszającego na 1 t materiału zakiszanego oraz koncentracji bakterii na 1 g materiału zakiszanego.

Możliwe oferty środków do zakiszania o podobnym składzie.

 

Franco: Magazyny HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin związania ofertą wynosi 72 h, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin płatności FV : 30 dni.

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ZAKISZACZE".