50/2021 dostawa: SZNUREK ROLNICZY

Odsłony: 539

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: SZNUREK ROLNICZY - typ TEX 7700, 130 m/kg, 9 kg/kłębek. 

Termin składania ofert : do dnia 06.05.2021 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 50/2021 SZNUREK

Ilość i franco:  600 kłębków (6 palet) : Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo - 3 palety, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz - 3 palety

W ofercie należy podać producenta i parametry.

 

1) Termin dostawy: do dnia 31.05.2021 r. – franco HZZ „Żołędnica” (magazyny: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać do dnia 06.05.2021 r. do godz. 11.00

4) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

5) Termin związania ofertą – 5 dni od daty przyjmowania ofert  

6) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

7) Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu całego zamówienia, w przypadku jakości sznurka nieprzystającej do wymogów posiadanego sprzętu.

 
 
 
 

 Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SZNUREK"