22/2018 dostawa: NASIONA PSZENICY JAREJ

Odsłony: 1496

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA PSZENICY JAREJ w ilości 2,5 t – opak. BigBag a’500 kg.

Odmiana(y) w gestii Oferenta – preferowane odmiany krajowe.

Termin składania ofert : do dnia 15.02.2018 (czw.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila 22/2018 dostawa NASIONA PSZENICY JAREJ

UMOWA K-S doc

1) Termin dostawy: do dnia 23.02.2018 r. – franco HZZ „Żołędnica” 
    (ŻOŁ = Żołędnica 42, 63-900 Rawicz, GW = Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo)
2) Termin płatności min. 30 dni od otrzymania faktury
3) Oferty należy przesłać do dnia 15.02.2018 r. do godz. 12.00
4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524 
5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%
6) Termin związania ofertą - do 20.02.2018
7) Dopuszczalne oferty częściowe i wariantowe. 
8) Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn
9) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, zawarta będzie umowa K-S.

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NASIONA PSZENICY JAREJ".