19/2021 dostawa: 2 szt. przyczep do transportu słomy (2021)

Odsłony: 689

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania „Dostawa 2 szt. przyczep do transportu słomy”

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa 2 szt. przyczep do transportu słomy”
 2. Specyfikacja preferowana:
  • Ładowność – do 14 000 kg..
  • Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg.
  • Liczba osi 2 i zawieszenie mechaniczne lub mechaniczno - pneumatyczne.
  • Długość skrzyni ładunkowej – od 7 500 do 8 000 mm.
  • Szerokość skrzyni ładunkowej do 2 550 mm.
  • Długość całkowita – do 10 000 mm.
  • Szerokość całkowita do 2 600 mm.
  • Wysokość całkowita do 3 450 mm.
  • Wysokość platformy do 1 150 mm.
  • Dwuobwodowy układ hamulcowy.
  • Hamulce bębnowe, hamulec ręczny, hamulec parkingowy – siłowniki membranowe.
  • Grubość blachy na podłodze 3 mm.
  • 2 ściany stałe.
  • Uchwyty do mocowania ładunku na całej długości obrzeża.
  • Drabinki lakierowane.
  • Rama z dwuteownika z przetłoczeniami, śrutowana, lakierowana.
  • Rozmiar kół preferowane 385/65 R 22,5 (nowe, nie regenerowane), felgi stalowe.
  • Prędkość max 40 km/h.
  • Koło zapasowe.
  • Zaczep tylny automatyczny.
  • Wyposażona w skrzynkę narzędziową.
  • Media do drugiej przyczepy.
  • Ucho dyszla fi 40.
  • Zderzak stanowiący osłonę lamp zespolonych.
  • Kliny pod koła.
  • Dyszel typu Y – ułatwiający manewrowanie.
  • Klucze do kół, trójkąt dla pojazdów wolnobieżnych.
 3. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.06.2021 r.
 4. Miejsce realizacji: Żołędnica 42, 63-900 Rawicz lub Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - w tym mail
 2. Oferta powinna zawierać informacje:
  • parametry maszyny
  • cenę netto w PLN za 1 sztukę
  • warunki płatności - w tym termin płatności FV
  • okres gwarancji (min. 12 miesięcy)
 1. Oferty należy składać do dnia 04.03.2021 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego i posiadać oznaczenie:oferta na dostawę 2 szt. przyczep do transportu słomy oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 04.03.2021 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 65) 5466707 (Agronom)

 


Cena najniższej oferty: 32 500,00 zł

Cena najwyższej oferty: 60 000,00 zł

Wybrano ofertę: 32 500,00 zł netto / szt.