119/2020 dostawa: TARCICA

Odsłony: 573

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy Tarcicy

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2020 do g. 12 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "119/2020 Tarcica"

Screenshot 241

 

Termin składania ofert – do 20.10.2020, g. 12 – mail.

Termin odbioru: do uzgodnienia

Odbiór: po stronie Zapytującego

Merytorycznie: 693 113 430

Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie i prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami.