115/2020 dostawa: TŁUSZCZ CHRONIONY 50/50 - 24 t

Odsłony: 584

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy Tłuszcz chroniony w formie trójglicerydu (nie sole wapienne, nie wolne kw. tł.) na bazie: kw.stearynowego (ok. 50%) kw. palmitynowego (ok.50%)

 Screenshot 238

Termin składania ofert: do dnia 13.10.2020 do g. 10 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "115/2020 Tłuszcz chroniony"

Wymagane 1) informacja o % udziale kwasu palmitynowego i FFA

2) oświadczenie, że do produkcji nie użyto roślin genetycznie modyfikowanych.  

Merytorycznie: Gł. Hodowca 693113014

Franco: magazyny HZZ

1) Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka, 693 113 426 - 24 t - dostawa od 20.08.2020

 

Inne: 1) z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

 
 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "tłuszcz chroniony".