97/2020 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH

Odsłony: 724

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASION ZBÓŻ OZIMYCH - pszenica i jęczmień

Termin składania ofert – do 01.09.2020, g. 11 - hzz(at)zolednica.pl - z tematem "97/2020 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH"

Screenshot 182

 1. Prosimy nie przesyłać ofert na inne odmiany nasion, niż zawarte w tabeli
 2. Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432
 3. Termin płatności FV : 30 dni
 4. Dopuszczalne oferty częściowe
 5. Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)
 6. Merytorycznie – Agronom 605 456 524
 7. Termin związania ofertą wynosi min. 72 godziny (dni robocze), a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania
 8. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami,unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 9. Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik)
 10. Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV
 11. WAŻNE: koniecznie osobna FV na każdą z ww. lokalizacji: Golina Wlk./Żołędnica

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".