79/2020 dostawa: SŁOMA ZBOŻOWA

Odsłony: 971

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: SŁOMA ZBOŻOWA ze zbiorów 2020 r, prasowana (kostka/balot), oferta z ceną za 1 t słomy wraz z transportem (preferowane) lub bez.

Termin składania ofert : lipiec 2020 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 79/2020 SŁOMA

(z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany, a szczególnie skrócenia, jeśli otrzymamy oferty wymagające podjęcia decyzji przed ww terminem)

Ilość i franco:  ok. 700 t , powiat rawicki

  • GolinaWielka 80m 63-940 Bojanowo
  • Kawcze 67, 63-940 Bojanowo
  • Zakrzewo 58, 63-910 Miejsla Górka
Termin dostawy: VII/VIII 2020

Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty przed upływem terminu składania ofert, dalszej negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)
Umowa K-S DOC     pdf

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SŁOMA".