70/2020 dostawa: NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Odsłony: 893

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

 1. Termin składania ofert – do 03.07.2020 g. 11
 2. Dopuszczalne oferty częściowe.
 3. Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty
 4. Dostawa do HZZ: do dnia 31.07.2020 r.
 5. Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432
 6. Termin płatności FV : 30 dni
 7. Termin związania ofertą wynosi min. 3 dni robocze, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.
 8. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami,unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 1. Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik)
 2. Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.
 3. Osobna FV na każdy z magazynów.

 


 

1) Nasiona rzepaku ozimego odm. ES Imperio F1 - 19 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - pref. zaprawa Cruiser - Golina Wlk. 80

2) Nasiona rzepaku ozimego odm. LG Architect F1 lub LG Absolut F1 - 18 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - pref. zaprawa Cruiser - Golina Wlk. 80

3) Nasiona rzepaku ozimego odm. DK Expiro F1 lub Chopin - 18 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - pref. zaprawa Cruiser - Żołędnica 42

4) Nasiona rzepaku ozimego odm. KWS Stefano F1 lub KWS Umberto F1 - 18 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - pref. zaprawa Cruiser - Żołędnica 42 

5) Nasiona rzepaku ozimego odm. F1 KWS Feliciano - 3 jednostki - pref. zaprawa Cruiser - Żołędnica 42

6) Nasiona rzepaku ozimego odm. InV1130 - zapytanie o cenę


 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona rzepaku".