60/2020 dostawa: 2x25 t śruty sojowej nonGMO

Odsłony: 792

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy 2x25 t śruty sojowej nonGMO 46%

Termin składania ofert : do dnia 20.05.2020 do g.14.30 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila "60/2020 śruta sojowa"

Hi-pro >46% białka (jeśli inna zawartość, prosimy ją określić), certyfikat, GMP+

W ofercie proszę zawrzeć informację :

  1. Kraj pochodzenia i port z którego nastąpi odbiór
  2. Cena (w zł/t netto)
  3. Zawartość białka (w %)
  4. Termin płatności (30 dni)

Franco (GMP+ B4):

1) 2x25 t – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawa do 05.06.2020
2) 1x25 t – Kawcze 67, 63-940 Bojanowo – dostawa do 05.06.2020
 
Z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

Z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (UMOWA K-S) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta sojowa nonGMO" - z zastrzeżeniem "Z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej MLEKPOL http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25 "