27/2020 dostawa: PEDOMETRY AFITAG

Odsłony: 796

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: Pedometry AFITAG do systemu AfiFarm v. 2.05F (niebieskie)

 

Liczba sztuk: 30

Termin składania ofert : do dnia 21.02.2020 - do g. 11 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "27/2020 AFITAG"

Termin dostawy : do dnia 10.03.2020

Franco: HZZ „Żołędnica”: Kawcze 68, 63-940 Bojanowo (693 113 424)

Termin płatności FV: min 14 dni

Merytorycznie – Gł. Hodowca 693 113 014.