12/2020 dostawa: NASIONA KUKURYDZY (2)

Odsłony: 905

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA KUKURYDZY

Termin składania ofert : do dnia 31.01.2020 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila 12/2020 NASIONA KUKURYDZY

 
   
UMOWA K-S doc

1) Termin dostawy: od 15.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. – franco HZZ „Żołędnica” (Żołędnica 42, 63-900 Rawicz, Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury    

3) Oferty należy przesyłać do dnia 31.01.2020 r. do godz. 11.00

4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524               

5) Należy podać ceny z zaprawa standardową lub/i z zaprawą MESUROL / KORIT (do wyboru) dla 1 jednostki siewnej nasion – zależnie od odmiany.

6) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

7) Należy podawać cenę za 1 js, z uwzględnieniem dodanych gratisów.

I tak np. gdy zamawiamy 20 js po 100 zł/js, a w tym są np. 2 js gratis - zatem dostawa 20, a płacimy za 18 – wtedy: 18 x 100 = 1800 + 2x0 = 1800 / 20 = 1 js = 90,00

8) Termin związania ofertą - do 31.01.2020

9) Dopuszczalne oferty częściowe i wariantowe.

10) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

11) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S (zal.)

 
 12 2020 kuku
 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona kukurydzy".