161/2019 dostawa: Ciągnik rolniczy o mocy ok. 400 KM

Odsłony: 921

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania „Dostawa ciagnika rolniczego o mocy ok. 400 KM”

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa ciągnika rolniczego o mocy ok. 400 KM”
 2. Specyfikacja preferowana:
 • Fabrycznie nowy
 • Masa maks. 18 t
 • Ciągnik kołowy (nie przegubowy, nie gąsienicowy)
 • Silnik sześciocylindrowy o pojemności ok. 9 L
 • Moc znamionowa silnika ok. 400 KM
 • WOM 540/1000
 • Skrzynia biegów mechaniczna (z funkcją skrzyni automatycznej min. 22 biegi do przodu)
 • Rewers lewostronny
 • Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności (min. 320l/min)
 • Hydraulika, udźwig min. 12 000 kg (kat. 4N/3)
 • Przednia oś amortyzowana
 • 5 sekcji hydrauliki
 • Wolny spływ hydrauliki.
 • Przedni TUZ udźwig min. 5 000 kg z min. jedną sekcją hydrauliczną
 • Ogumienie radialne standardowe: Przód 600/70 R 30 , Tył 710/70 R 42
 • Felgi przystosowane do montażu kół bliźniaczych
 • Przygotowanie do ISOBUS
 • Gniazdo 7-pinowe ISO 11786
 • Pneumatyka 2 obwodowa
 • Reflektory robocze z przodu i z tyłu do pracy w nocy (LED), lampa ostrzegawcza
 • Komfortowa kabina, amortyzowana pneumatycznie
 • Klimatyzacja automatyczna
 • Siedzenia amortyzowane pneumatycznie
 • Siedzenie boczne, schowek chłodzony, radio, wyświetlacz
 • Lusterko prawe i lewe sterowane elektrycznie
 • Cięgno tylne hydrauliczne
 • Zaczep z automatyczną regulacją wysokości
 • Zaczep kulowy K80 – regulowany
 • Zaczep rolniczy
 • Skrzynka narzędziowa, zestaw narzędzi, trójkąt, gaśnica
 • System jazdy równoległej, odbiornik GPS z dokładnością +/-3 cm, darmowy min. 6 mies.
 • Wyświetlacz 10”
 • Obciążnik na przedni TUZ (maksymalny dedykowany do oferowanego modelu)
 • Obciążniki kół tylnych (maksymalne dedykowane do oferowanego modelu).
 1. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020 r.
 2. Miejsce realizacji: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta powinna zawierać informacje:
 • parametry maszyny
 • cenę netto w PLN
 • warunki płatności - w tym termin płatności FV
 • warunki gwarancji na maszynę (ewentualne warunki przedłużenia gwarancji)
 • odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • czas reakcji serwisu i koszt dojazdu serwisu
 • możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu.
 1. Oferty należy składać do dnia 31.01.2020 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego i posiadać oznaczenie: „oferta na dostawę ciągnika rolniczego o mocy ok. 400 KM” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 65)5466707 (Agronom)