7/2018 dostawa: NASIONA KUKURYDZY

Odsłony: 1979

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: NASIONA KUKURYDZY

Termin składania ofert : do dnia 26.01.2018 (pt.) do g.11 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila 7/2018 dostawa NASIONA KUKURYDZY

FORMULARZ ZAPYTANIA / OFERTY ikona xls
UMOWA K-S doc

1) Termin dostawy: do dnia 30.03.2018 r. – franco HZZ „Żołędnica” 
    (ŻOŁ = Żołędnica 42, 63-900 Rawicz, GW = Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo)
2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury
3) Oferty należy przesłać do dnia 26.01.2018 r. do godz. 11.00
4) Merytorycznie – Agronom 605 456 524 
5) Należy podać ceny bez zaprawy lub/i z zaprawą MESUROL dla jednej jednostki siewnej nasion
6) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%
7) Gratisy nie będą uwzględniane w cenie. Należy podawać cenę za 1 jednostkę, bez uwzględniania gratisów nam należnych - posiadamy KUPON RABATOWY LG
8) Termin związania ofertą = do 31.01.2018
9) Dopuszczalne oferty częściowe i wariantowe. 
10) Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

11) Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, zawarta będzie umowa K-S.

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NASIONA KUKURYDZY".