148/2019 usługa: LEGALIZACJA WAGI SAMOCHODOWEJ 60 t

Odsłony: 845

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę legalizacji wagi samochodowej (2017) zagłębianej o zakresie pomiarowym 400-60.000 kg - o numerze seryjnym 3413181.

Miejsce zainstalowania – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo

Kontakt na miejscu 693 113 428

Termin płatności FV : min. 14 dni.

Termin składania ofert: do 08.11.2019 - g. 11

Termin wykonania usługi, złożenia dokumentacji w Obwodowym Urzędzie Miar i uzyskania świadectwa legalizacji: przed 30.11.2019 r