6/2018 dostawa: WYSŁODKI TOFI nonGMO

Odsłony: 1603

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: WYSŁODKI TOFI 6 mm 

Termin składania ofert : do dnia 22.01.2018 do g.13 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "6/2018 dostawa WYSŁODKI TOFI nonGMO"

opakowanie: luz

lp

nazwa towaru / usługi

j.m.

ile 

franco 

dostawa do dnia 

CENA NETTO

za 1 j.m.

ogółem 

z tego

1

Wysłodki melasowane suche granulowane TOFI 6 mm LUZ (certyfikat: pochodzenie, skład)

t 

48 

24 

GOLINA WLK.

do dnia

02.02.2018

x 

KAWCZE

x 

24 

ZAKRZEWO

do dnia

02.02.2018

Franco: Magazyny HZZ „Żołędnica” (uzgodnienie terminu dostawy)

1) Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = tel. 693 113 430

2) Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka = tel. 693 113 426, 693 113 423

Termin płatności FV: preferowany 30 dni

 Kontakt merytoryczny – Gł. Hodowca 693113014

 Inne: 1) z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE.  Podpisana umowa, w 2 egz. musi być dostarczona wraz z FV  

 2) z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

3) brak kontaktu z naszej strony do 24 h (dni robocze) od daty przyjmowania ofert oznacza, iż nie skorzystamy z danej oferty.

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "WYSŁODKI TOFI".